Nyheder

3 posts

Nyt år, nye planer

Tusind tak til alle fantastiske hvalpekøbere, der i året der gik har opdateret mig med nyt fra deres Spotting-hvalpe, og velkommen til de 10 nye ejere, der har fået hvalp i 2019. I det kommende år har jeg avlsplaner sidst på året, men forår og sommer får jeg ingen kuld. Jeg laver kun kuld, når jeg har det rette match, og dette bliver tidligst i efteråret 2020. Jeg opdateret siden, så snart jeg har mere konkrete planer.

I forår/sommer vil jeg afholde det første kenneltræf, for alle de fantastiske Spotting-hunde. Jeg melder en dato ud i januar.

Planlagt kuld sommer/efterår 2019

English below
I maj bliver Pipa parret med Highlander Alfa Fortuna, i daglig tale kaldet Hugo. Hugo er en fantastisk ung hanhund, der kommer ud af linjer, der i dén grad har bevist deres værd som agility- og lydighedshunde. Du kan se Hugos stamtavle nederst i indlægget. Hugo har jeg fulgt siden han var en lille hvalp og han har fra dag 1 vist utrolig stor interesse for at arbejde for fører. Han er ualmindeligt pleasende i al træning og arbejder for alle former for belønning, lige fra social belønning til hans højt elskede legetøj. Hugo dyrker lydighed og er netop startet i eliteklassen, hvor han allerede nu har leveret flotte præstationer.

Hugo er en arbejdsnarkoman der lever for at gøre sin fører tilfreds. I det daglige er Hugo en meget ukompliceret hund, der trives i alle miljøer. Han er let at have med alle steder og glad for både børn og andre hunde. Han har aldrig konflikter med andre hunde og trækker sig hellere fra en situation, hvis der er optræk til ballade. Hugo er en blød og pleasende hund og samtidig er han ikke sart eller sensitiv.
Hugos mor har lavet helt fantastiske hunde til agility og hendes søstre og brødre har flere hundrede afkom, der klarer sig helt utroligt godt i sport. Hugos far, Floss Granting Pleasure, er blandt andet far til Verb der for nylig vandt World Agility Open. Du kan se meget mere til Hugo og hans familie i denne facebook-gruppe. 

Pipa er datter af min egen hanhund Bonus og en importeret tæve, som nu bor på sjælland hos Kennel Gjerulff. Pipa er en nem og ukompliceret tæve med et helt fantastisk sind. Hun er på når hun arbejder og enormt ustresset når hun ikke arbejder. Hun træner primært lydighed, men har også løbet lidt agility og hyrdet. Pipas mor er en fremragende agilityhund, der har mange afkom i agilityverdenen. Læs mere om Pipa på hendes side her.

Jeg forventer at denne kombination giver sunde, ukomplicerede hvalpe med masser af drive til hundesport som lydighed, agility eller DcH arbejde. Jeg forventer at hvalpene har et godt sind, er ukomplicerede i hverdagen og har en velfungerende off-knap. De vil være sociale og velfungerende i alle miljøer.

Sundhed’

Hugo er testet for stort set alt muligt, og har fremragende sundhedsresultater.
HD: A
AD: 0
OCD: free
SPINE: no deformity 2019
KNEES/ hind legs: perfect 2019

CEA, MDR1, TSN, IGS, CL:, MH: free
DNA profile available

Hugos mor har fået 21 hvalpe. I første kuld blev en tæve diagnosticeret med en hjernetumor. Tumoren blev opdaget pga. krampeanfald og hunden blev aflivet. Alle andre hvalpe er sunde og raske og fra Hugos mor søskende er der kommet utroligt sunde kuld.

Sundheden for Pipa kan du læse mere om på  hendes side her.
 

Kontakt mig for mere information.

______________________________________________

In May, Pipa will be mated to Highlander Alfa Fortuna, also called Hugo. Hugo is a fantastic young dog that comes out of lines that have proven their worth as agility and obedience dogs. You can see Hugo’s pedigree at the bottom of the post.

Hugo I have known since he was a little puppy and from day 1 he has shown incredibly great interest in working for the handler. He is exceptionally pleasing in all training and works for all kinds of rewards, ranging from social rewards to his beloved toys. Hugo trains obedience and has just started in FCI3, where he has already delivered great performances.
Hugo is a workaholic who lives to make his handler happy.

In daily life, Hugo is a very uncomplicated dog that thrives in all environments. He is easy to bring along in all places and loves both children and other dogs. He never has conflicts with other dogs and rather withdraws from a situation if there is trouble. Hugo is a soft and pleasing dog and at the same time he is not sensitive. Hugo’s mother has made amazing dogs for agility and her sisters and brothers have hundreds of offspring who are doing extremely well in sports.

Hugo’s father, Floss Granting Pleasure, is among others father of Verb who recently won the World Agility Open. You can see much more to Hugo and his family in this facebook group.

Pipa is the daughter of my own male Bonus and an imported bitch who now lives on Zealand with Kennel Gjerulff. Pipa is an easy and uncomplicated bitch with a fantastic mind. She is intense when she works and very unstressed when she is not working. She mainly trains obedience, but has also done a little agility and herding.
Pipa’s mother is an excellent agility dog ​​that has many offspring in the agility world. Read more about Pipa on her side here.

I expect this combination to provide healthy, uncomplicated puppies with lots of dog sports such as obedience, agility or DcH work. I expect that the puppies have a good mind, are uncomplicated in everyday life and have a well-functioning off-button. They will be social and well-functioning in all environments.

Health

Hugo has been tested for just about anything and has excellent health results.

HD: A
AD: 0
OCD: free
SPINE: no deformity 2019
KNEES / hind legs: perfect 2019
CEA, MDR1, TSN, IGS, CL, MH: free

DNA profile available

Hugo’s mother has had 21 puppies. In the first litter, a bitch was diagnosed with a brain tumor. The tumor was discovered due to seizures and the dog was euthanized. All other puppies are healthy and from Hugo’s mother siblings there have been healthy litters.

Read more about the health of Pipa here

Contact me for mere information.

Planlagt kuld i efteråret 2018

I efteråret 2018 har jeg planlagt et kuld mellem Gjerulff Cupid loves a Bonus (Pipa) og Iman Ferencik.

Pipa er datter af min egen hanhund Bonus og en importeret tæve, som nu bor på sjælland hos Kennel Gjerulff. Pipa er en nem og ukompliceret tæve med et helt fantastisk sind. Hun er på når hun arbejder og enormt ustresset når hun ikke arbejder. Hun træner primært lydighed, men har også løbet lidt agility og hyrdet. Pipas mor er en fremragende agilityhund, der har mange afkom i agilityverdenen. Læs mere om Pipa på hendes side her.

Iman er fra Slovakiet, efter arbejdslinjer. Han har, ligesom Pipa, rigtig god sundhedsstatistik. Han er en højt kørende hund i arbejdet, men mister aldrig hovedet og fornuften.  Iman er social og ukompliceret og har en fremragende off-knap. Han har primært hyrdet, men også trænet en lille smule lydighed og tricks. Jeg er virkelig vild med den måde han arbejder på og hans arbejdsmoral. Han giver 120% uanset hvad han laver! Iman er utroligt pleasende og vil gøre alt for sin fører.
Iman er barnebarn til Aled Owens legendariske Roy.

Ud af denne kombination forventer jeg mig medium til højt kørende hvalpe, der vil være fremragende til hundesport som lydighed, agility eller DcH og også til hyrdning på hobby-niveau. Jeg forventer at hvalpene har rigtig godt og stabilt sind, en velfungerende off-knap og at de er sociale og velfungerende i alle miljøer. Kort sagt ukomplicerede og dejlige hunde! Sundheden er i top hos begge hunde.
 Kontakt mig for mere information.

Imans stamtavle kan du se her: Pedigree

Vægt: 20,5 kg.
Højde: 53 cm
HD, AD, OCD: A, 0, fri
CEA, SN, IGS, MDR1: normal
TNS: carrier
Eyes: clear